top of page

Finissage MAUCHI: INDETERMINAZIONE, curated by Elisabetta Rizzuto.

20 juni 2017 van 18.00 tot 21.30 uur, Spazio Nour.

Bij Spazio Nour de finissage van Mauchi's "Indetermination".

De tentoonstelling is een bloemlezing van Mauchi's kunst, geheel gewijd aan zwart-wit fotografie. "Mauchi ziet zwart en wit," leest de presentatie, "het een onlosmakelijk verbonden met het ander, het yin en yang waaruit alles voortkomt. Zwart is koud, donker, diep, inert en coëxisteert met wit, warm, helder, epidermisch, dynamisch. In deze chromatische geografie is grijs een ongedefinieerde kleur en complementair aan zichzelf. Mauchi dwingt het fotografische gebaar af door het samenstellen van grafieken, tekens en tekeningen. Net als de 'grasstijl' van de Chinese kalligrafie wordt al het werk van Mauchi gekenmerkt door het zoeken naar de vorm van een harmonie die in de natuur bestaat en die voorbij het voorwerp van voorstelling wordt gevangen, vaak zelfs voor het meest aandachtige oog niet meer herkenbaar".


De curator legt een verband tussen het werk van de kunstenaar en een van de meest fascinerende theorieën van de moderne fysica, het indeterminatiebeginsel, en nodigt het publiek uit na te denken over de relationele dimensie van kunst. Zoals Heisenberg, de vader van de kwantummechanica, stelt, genereren de waarnemer en het waargenomene in relatie steeds andere en onvoorspelbare veranderingen. Op dezelfde manier is al Mauchi's fotografie onnauwkeurig,

onbepaald en heeft geen vaststaand gegeven omdat het verschillende vormen kan aannemen en een oneindig scala van waarnemingen en gewaarwordingen kan voortbrengen.


Comments


bottom of page