top of page
2018-05-10 17.29.13.jpg
SOCIAL ART 

Het DNA van Spazio Nour wordt voornamelijk gevormd door Sociale kunsten, als poging om een bepaald maatschappelijk probleem te (h)erkennen en aan te pakken met behulp van kunst en het creatieve proces zelf. Sociale kunsten hebben als hoofddoel de samenleving als geheel te verbeteren. Voor Spazio Nour is dit concept de drijvende kracht en de rode draad doorheen veel van onze evenementen, en krijgt uiting in verschillende vormen.

1
2
bottom of page